[NEW]神魔之塔7.3板-新卡片大圖總整

NO.616 龍傲影控師
NO.675 巨星之靈
NO.676 DAESUNG
NO.677 洪濤元素師 .DAESUNG
NO.678 TAEYANG
NO.679 炎日元素師 .TAEYANG
NO.680 SEUNGRI
NO.681 凱旋元素師 .SEUNGRI
NO.682 T.O.P
NO.683 鋒芒元素師 .T.O.P
NO.684 G-Dragon
NO.685 龍影元素師 .G-Dragon
NO.686 皇祐承傳.水舞劍神
NO.687 熾焱承傳.炎舞軍神
NO.688 悠古承傳.疾風神射手
NO.689 聖耀承傳.萬劍遊俠
NO.690 邪譽承傳.暗影劍豪
NO.691 雨僮
NO.692 輪入道
NO.693 座敷童子
NO.694 豆腐小僧
NO.695 二口女
NO.696 溪流水虎.河童
NO.697 守門鬼.茨木童子
NO.699 落頭氏.轆轤首
NO.700 奪瞳妖.百目鬼

張貼留言

較新的 較舊

نموذج الاتصال

主題圖片來源:fpm